EUROBET SP. Z O.O.


Idź do treści

Menu główne:


REALIZACJE


1. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej we wsi Jonkowo w ramach kompleksowej gospodarki wodno - ściekowej Gminy Jonkowo

2. Usunięcie wad i usterek odebranej sieci kanalizacyjnej we wsi Jonkowo

3. Projekt i budowa drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Olsztynek - Nidzica
(km 175+800 do km 203+600) wraz z obwodnicą Olsztynka w ciągu drogi krajowej nr 51 (km 109+500 do km 115+500)

4. Budowa drogi leśnej w Nadleśnictwie Olsztynek - Leśnictwo Gąsiorowo

5. Budowa Zespołu Hotelowo - Apartamentowego przy ul. Spacerowej
w Mikołajkach

  • sieć wodociągowa
  • sieć kanalizacji sanitarnej
  • sieć kanalizacji deszczowej


6. Zimowe utrzymanie dróg krajowych S51, DK51, DK58 administrowanych przez GDDKiA
w Olsztynie, Obwód Drogowy w Olsztynku

7. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu olsztyńskiego - teren działania obwodu drogowego w Olsztynku
Powrót do treści | Wróć do menu głównego